Każda nowa firma, która chce korzystać z Platformy SmartFrigo musi przejść proces weryfikacji.

Weryfikacja to kilkustopniowy proces sprawdzenia wiarygodności każdego klienta przed włączeniem a szczegółowy proces takiej weryfikacji ze względów bezpieczeństwa jest tajemnicą firmy.
Korzystając z wywiadowni gospodarczych oraz rejestrów dłużników skutecznie chronimy nasz serwis przed nieuczciwymi kontrahentami a ciągły monitoring działalności naszych klientów pozwala na szybką reakcję, dzięki czemu w SmartFrigo będziecie Państwo współpracować tylko z rzetelnymi kontrahentami.

Weryfikacja firmy to sprawdzenie rzeczy, których na pierwszy “rzut oka” nie widać…

Zawieranie transakcji

Każda transakcja zawarta poprzez Platformę SmartFrigo podlega ocenie na zasadzie wystawienia referencji. Referencje widoczne w profilu firmy są podstawą do podjęcia decyzji o zawarciu transakcji lub nie (zupełnie jak na ebay lub allegro).

Do Państwa dyspozycji oddajemy również kilka przydatnych narzędzi takich jak program do weryfikacji międzynarodowej licencji na wykonywanie transportu zarobkowego oraz “przepis” na potwierdzenie autentyczności tablic rejestracyjnych pojazdu mającego się podstawić po towar (patrz strona główna w części Przydatne narzędzia).

Bezpieczeństwo logowania oraz wymiany danych

Proces logowania do Platformy SmartFrigo odbywa się w sposób zupełnie bezpieczny ponieważ praca z serwerem odbywa się w kanale szyfrowanym z użyciem technologii SSL opatrzonej certyfikatem organizacji GeoTrust ® zupełnie jak przy logowaniu do konta bankowego.
Pracę w bezpiecznym połączeniu szyfrowanym można poznać po literce “s” w adresie strony www – zamiast standardowego
http:// widnieje https://

Zarządzanie dostępem do Platformy

W każdej firmie będącej klientem Platformy SmartFrigo (a więc firmy po weryfikacji pozytywnej) jest użytkownik o numerze ID 1, domyślnie są mu przypisane uprawnienia administratora konta firmy oraz użytkowników korzystających z ID firmy. To na Nim spoczywa obowiązek dbania o konta użytkowników w profilu firmy, ich dodawanie, usuwanie lub zmianę np. w przypadku zmian kadrowych po to aby osoba nie będąca juz pracownikiem firmy nie miała możliwości zalogowania do systemu.
Częste działanie pod presją czasu powoduje, że nie ma czasu na dokładną weryfikację potencjalnego kontrahenta. Nasz wysiłek wkładany w zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa transakcji zawieranych za pośrednictwem Platformy SmartFrigo ma na celu minimalizować ryzyko trafienia na nieuczciwego kontrahenta. Podstawowa zasada pozostaje jednak bez zmian – to na spedytorze ciąży obowiązek zachowania wszelkiej ostrożności przy zawieraniu transakcji.
Zespół SmartFrigo