Každá nová firma, která chce využít Platformu SmartFrigo musí projít procesem ověřování.

Verifikace to několikastupňový proces kontroly důvěryhodnosti každého zákazníka před zavedením a podrobný proces takové verifikace vzhledem k bezpečnosti je tajemstvím firmy.
Využívajíc registr dlužníků úspěšně chráníme náš servis před nepoctivými kontrahenty a stálý monitoring činností našich zákazníků dovoluje rychlou reakci, díky čemu v SmartFrigo budete spolupracovat pouze s poctivými kontrahenty.

Verifikace firmy to kontrola věcí, které na první pohled není vidět … .

Uzavírání transakcí

Každá transakce uzavřená Platformou SmartFrigo podléhá hodnocení na základě vystavení referencí. Reference viditelné v profilu firmy jsou základem pro učinění rozhodnutí o uzavření transakce nebo ne (stejně jako na ebay nebo aukro).

K Vaší dispozici dáváme také několik vhodných nástrojů takových jako program pro verifikaci mezinárodní licence na provádění komerční dopravy a „předpis“ na potvrzení autentičnosti státních poznávacích značek vozidla, které by mělo být připravené pro zboží (viz hlavní stránka v části Vhodné nástroje).

Bezpečnost přihlášení a výměny údajů

Proces přihlašování k Platformě SmartFrigo probíhá způsobem úplně bezpečným, protože práce se serverem se koná v šifrovaném kanálu s užitím technologie SSL  vybavené certifikátem organizaceGeoTrust ® stejně jako při přihlašování k bankovnímu účtu.
Práci v bezpečném šifrovaném spojení můžeme poznat po písmeně „s“ v adrese stránky WWW – místo standardního
http:// se objevuje https://://

Řízení přístupu k Platformě

V každé firmě, která je zákazníkem Platformy SmartFrigo (totiž firmy po pozitivní kontrole) je uživatel o čísle ID 1, domněle jsou mu určená oprávnění správce účtu firmy a uživatelů využívajících ve firemním profilu ID firmy. Je odpovědný za povinnost péče o účty uživatelů ve firemním profilu, jejich přidávání, odstraňování nebo změnu např. v případě kádrových změn k tomu, aby osoba, která není už pracovníkem firmy neměla možnost přihlášení k systému.
Časté práce pod časovým tlakem působí, že není čas na pečlivou verifikaci potenciálního kontrahenta. Naše úsilí pokud jde o zajištění vysoké úrovně bezpečnosti transakcí uzavíraných prostřednictvím Platformy SmartFrigo si klade za cíl minimalizaci rizika trefení nepoctivého kontrahenta. Základní zásada je však stejná – to speditér je odpovědný za udržení pozornosti během uzavírání transakce.
Tým SmartFrigo